فوریه 29, 2020

آثار برتر اولین مسابقه دو سالانه معماری و معماری داخلی ایران

آثار برتر اولین مسابقه دو سالانه معماری و معماری داخلی ایران

برندگان بخش های مختلف مسابقه:

معماری فضاهای مسکونی

معماری فضاهای عمومی

معماری داخلی فضاهای مسکونی

معماری داخلی فضاهای عمومی

برگزیدگان بخش های مختلف معماری داخلی

عکس ها به ترتیب عنوان میباشد:

منبع: architecture-competitions.ir

کلمات کلیدی

مطالب مرتبط