اکتبر 25, 2020

آثار برگزیده جایزه معمار 1394 ـ گروه مسکونی آپارتمانی

آثار برگزیده جایزه معمار 1394 ـ گروه مسکونی آپارتمانی

برگزارکننده: مجله معمار
هیات داوران: سید‌رضا هاشمی، فرهاد احمدی، هان تومرتكين، محمدرضا نيكبخت، ارشیا محمودی
تاریخ اعلام نتایج: 16 مهر 1394

رتبه اول: آپارتمان مسكوني ويلا / گروه طراحي ارش بعد چهارم فضا (عليرضا شرافتي، پانته‌آ اسلامي)

competition_0061_01

رتبه دوم: مجموعه مسكوني 911 / عبدالرضا قماشچي

competition_0061_02

رتبه سوم مشترک: پرو‍‍ژه مسكوني BW7 / شركت طراحي آراد (بهرام كلانتري، كوروش دباغ)

competition_0061_03

رتبه سوم مشترک: خانه صبا / دفتر معماري تداوم پويا (ساراكلانتري، رضا صياديان)

competition_0061_04

رتبه سوم مشترک: مجتمع هم‌سايه / دفتر معماري رازان (سيدنويد امامي)

competition_0061_05

کلمات کلیدی