ژوئن 4, 2020

آثار برگزیده هشتمین جایزه معماری داخلی ایران ـ گروه ساختمان‌های مسکونی

آثار برگزیده هشتمین جایزه معماری داخلی ایران ـ گروه ساختمان‌های مسکونی

برگزارکننده: فصلنامه معماری و ساختمان
هیات داوران: فرهاد احمدی، نادیه ایمانی، کورش رفیعی، رضا صیادیان، مهدی گرامی
تاریخ اعلام نتایج: مهر 1394

competition-0057_01

competition-0057_02

competition-0057_09

competition-0057_10

competition-0057_11

competition-0057_12

competition-0057_13

competition-0057_14

competition-0057_15

competition-0057_16

competition-0057_17

competition-0057_18

competition-0057_19

competition-0057_20

competition-0057_21

competition-0057_22

competition-0057_23

competition-0057_24

کلمات کلیدی

مطالب مرتبط