اکتبر 25, 2020

استراحتی بی‌ نقص در ظرف شناور

استراحتی بی‌ نقص در ظرف شناور

این وان حمام توسط صفحات لچکی از استیل ضد زنگ که می تواند به صورت پوشیده و پنهان یا ظاهری نمایان باشد، به دیوار ثابت شده است . اگر به دنبال آرامش هستید، نخستین چیزی که به ذهن می‌رسد، وان حمام یا بانوج (تخت خوابی‌ از کرباس یا تور) می‌باشد. اما چطور می شود اگر که هردوی اینها تنها در یک قطعة واحد ترکیب شده باشد.طراح Splinter تجربۀ آرامش در بانوج را با راحتی‌ خیس خوردن در یک حمام داغ باهم ترکیب می کند. به عنوان نتیجه ما یک ظرف شناور خواهیم داشت. این وان حمام، کامل از دیوار‌ها معلق شده و زمین را لمس نمی کند. وان توسط شیری ایستاده پر می شود و آب مصرف شده از طریق مرکزش به لولة ناودانی در کف خارج می شود. اگر که چینش اتاق به صورت مرطوب امکان پذیر نباشد، لوله ناودان تخلیه می تواند اضافه شود.

منبع: memarinews.com

کلمات کلیدی