مارس 1, 2021

الخاندرو اراوانا برنده پریتزکر پرایز 2016

الخاندرو اراوانا برنده پریتزکر پرایز 2016

الخاندرو اراونا به عنوان برنده پریتزکر پرایز معماری سال 2016 انتخاب و اعلام گشت. این جایزه نشانه ی دیگری از آغاز سال پراهمیتی برای اراونا خواهد بود؛ پیش از این او به عنوان مدیر بی ینال معماری ونیز این سال انتخاب شده است. اراونا چهل و یکمین برنده ی پریتزکر پرایز، اولین معمار برگزیده از شیلی و چهارمین معمار برگزیده از امریکای لاتین پس از لوئیس باراگان (1980)، اسکار نیمایر (1988) و پائولو مندس د روچا (2006) برای دریافت این جایزه خواهد بود.

تام پریتزکر، مدیر و رئیس بنیاد حیات گفته است: “هیئت داوران معماری را برگزیده است که درک ما از آنچه به راستی طراحی واقعا بزرگ است را ارتقا داده است. الخاندرو اراونا پیشگامی در یک شرکت مشترک است که به تولید آثار قدرتمند معماری و مواجهه با چالش های کلیدی قرن 21 می پردازد. کارهای ساخته شده ی او به افراد عادی فرصت اقتصادی می بخشد و همراه با کاهش اثرات بلایای طبیعی و مصرف انرژی، به تولید فضاهای عمومی دعوت کننده می پردازد. او مبتکرانه و الهام بخش به ما نشان می دهد که چگونه معماری در بهترین حالت خود می تواند زندگی مردم را بهبود بخشد.”

کلمات کلیدی

مطالب مرتبط