فوریه 29, 2020

برج اکولوژیک ونداد

برج اکولوژیک ونداد

برج‌ مسكونى ونداد با مشخصه معمارى سبز، همانند يك شهر كوچك عمودى، در شهر مشهد قرار گرفته است. شكل‌گيرى اين جريان طراحى بر اساس خواسته‌هاى كارفرما مبنى بر استفاده از انرژى پايدار در طراحى بوده که این خواسته هوشمندانه، با ايجاد يك فضاى مشترك عمومى در دل پروژه كه يادآور برداشت امروزى از روستاهاى ايرانی‌ است، مهم‌ترين نقش را در شكل‌گيرى اين طرح داشته است. در اين پروژه سعى شده است طراحی با بررسى عميق‌تر مسائل معمارى و شهرسازى مدرن كه زندگى امروز شهرى را شكل مى‌دهند، و با تشخيص و در برگرفتن مبانى يك زندگى پايدار و مدنى و آگاه نسبت به شرايط محيطى كه انطباق بيشترى با نحوه زندگى طبيعى و پايدار نسل‌هاى گذشته دارد، صورت بگیرد. مهم‌ترين مشخصه شكل‌دهنده زندگى مدرن شهرى، فضاهاى صلب شهرى و حقوق مالكيت فضاست كه در نتيجه اين برخورد، ارتباط‌هاى انسانى و محيط طبيعى، محدود به فضاى مالكيت شده است. اين امر، حس مسئوليت اجتماعى و آگاهى نسبت به شرايط محيطى و زیست‌محیطی را در شهرهاى امروز ايرانى كم‌اهميت كرده است. اين طرح با تمركز بر زندگى اجتماعى و محيط طبيعى، و تشويق ايجاد ارتباط و وابستگى از طريق يك فضاى سبز مشترك، سعي در افزايش كيفيت زندگى مدنى و تجربه جديدى از زندگى مدرن شهرى را دارد.  استراتژى طراحى اين برج بر اساس طراحى فضاهاى منفى است كه فضاهاى كم‌شده با ايجاد فضاى سبز، گفتمان اجتماعى و ارتباط با طبيعت را در درون خود جاى مى‌دهند. اين تكنيك كاهش فضايى منجر به ايجاد يك دره سبز بين دو برج شده است كه در واقع، رسيدگى و مواظبت از فضاى سبز اختصاصى، چشم‌انداز مناسب را براى برج مقابل ايجاد مى‌كند و اين خود، شکل‌دهنده جالب‌ترين نوع ارتباط و وابستگى اجتماعى است. نماى ساده و بدون تزيينات خارجى برج اکولوژیک ونداد، به نماى غالب شهرى احترام گذاشته است و در عين حال، نماهاى داخلى با ايجاد شفافيت در درون فضا و ارتباط بيشتر ريزفضاها، سعى در ايجاد صميميت در فضا را دارند.

 

Vandad_(07)

 

Vandad_(01)

 

2

 

Vandad_(12)

 

Vandad_(02)

 

Vandad_(10)

 

Vandad_(09)

 

Vandad_(08)

 

Vandad_(03)

 

Vandad_(05).jpg

 

 

 

 

کلمات کلیدی

مطالب مرتبط