ژوئن 4, 2020

بیارکه اینگلس طراح شانزدهمین پاویون گالری سرپنتین خواهد بود

بیارکه اینگلس طراح شانزدهمین پاویون گالری سرپنتین خواهد بود

پاویون گالری سرپنتین سال 2016 توسط گروه بیارکه اینگلس (بیگ) طراحی خواهد شد. همزمان با اعلام انتخاب بیگ به عنوان طراح شانزدهمین پاویون سرپنتین، این موسسه فضای الحاقی خود از 4 معمار که هر یک 25 مترمربع از خانه تابستانی را طراحی می نمایند را نیز معرفی نمود. این چهار سازه توسط کانله ادیِمی، بارکو لیبینگر، یونا فریدمن و آصف خان طراحی می گردد.

جولیا پیتون جونز، مدیر گالری سرپنتین و هانریش اولریش اوبریست، همکار وی می گویند: “پس از 15 سال، برنامه ی این پاویون گسترش می یابد. پاویون امسال شامل پنج سازه خواهد بود که توسط پنج معمار با سن بین 36 تا 93 سال آن را طراحی خواهند نمود. پاویون که همانند هر سال در محوطه ی سبز گالری سرپنیتن قرار دارد، به چهار خانه تابستانی 25 مترمربعی ملحق خواهد شد.”

کلمات کلیدی

مطالب مرتبط