فوریه 29, 2020

خوابگاه Tietgen در کپنهاگ دانمارک

احداث خوابگاه Tietgen توسط کمک مالی شرکت دانمارکی Nordea Denmark Fund صورت گرفت و هدف از کمک این بود که درک “خوابگاه های آینده” به وسیله ی یک ایده معماری شفاف و رویایی میسر گردد. این بنا در حدود ۴۰۰ دانشجو را در خود جای میدهد و میتواند مرجعی برای یک پروژه ی نمونه در قالب بین المللی باشد. سایت بنا در نزدیکی دانشگاه کپنهاگ واقع شده و ابنیه مجاورش به تازگی طرح ریزی شدند که شاخصه آنها پیوستگی و امتداد در اطراف یک کانال آب و دارای احجام صلب و متصل به هم است. فرم ساده دایره وار خوابگاه پاسخی به بافت و زمینه پیرامونش است که به نحوی یک جسارت معمارانه در این محله نوساز ابراز داشته است. پویایی این پروژه و تجلی تندیس وار آن، توسط تضادی که مابین فرم کلی بنا با ابراز بی ریای عناصرش وجود دارد ایجاد شده، فرم دایره وار ساختمان سمبل اشتراک و برابر و همگانی بودن، در برابر حجم های پیش و پس آمده ی بنا که اقامتگاه های مجزا و خصوصی را نشان میدهد که این تضاد را بوجود آورده است. بنابراین مبادی الهام بخش این پروژه همنشینی اجتماع و فرد است خصیصه ای که همیشه در نوع ساختمان های خوابگاهی و اجتماعی وجود دارد. حجم استوانه ای بنا خود را کامل میکند و به درون حیاط مرکزی اش جهت گیری دارد، طبقات بالایی طوری طرح ریزی شدند که فضاهای اقامتی رو به چشم اندازهای محیط بیرون و در اطراف بنا باشند و بالعکس فضاهای عمومی و اشتراکی ساختمان درونگرا هستند و رو به حیط مرکزی و داخلی خوابگاه دید و منظره دارند. این قسمت های همگانی جلوه ای نمایشی و مهیج با فرمی پیش آمده رو به حیاط درونی مجموعه دارند. ساکنین که از پیش زمینه های مختلف و سلایق، منش و رشته های گوناگون هستند، طرح واضح متخلخل بیرونی بنا را نشان میدهند. حیاط در سطح همکف توسط مسیرهای باز قابل دسترسی است که در عوض به پنج قسمت ساختمان دسترسی عمودی میدهد، در هر طبقه و درهر کدام از پنج قسمت ۱۲ نفر پیرامون یک فضای عمومی و آشپزخانه سکونت دارند و امکاناتی که برای کل خوابگاه مورد نیاز است نیز در طبقه همکف جمع شده اند.

منبع: memarinews.com

 

کلمات کلیدی

مطالب مرتبط