ژانویه 25, 2021

دفتر مرکزی شرکت گلديران

دفتر مرکزی شرکت گلديران

موقعیت : بلوار آفریقا، تهران، ایران
کارفرما : شرکت گلدیران
معمار ارشد : مهدی گرامی
تیم طراحی : سعید خیری، سعید فرمهین فراهانی
سازه : رنه پیازک
تأسیسات مکانیکی : علی ساروخانی
مساحت زمین : 1000 مترمربع
مساحت زیربنا : 3500 مترمربع ( 2 طبقه زیرزمین + 5 طبقه )
سال طراحی و ساخت : 1388 – 1387
خدمات : طراحی و مدیریت ساخت
عکاس : علی دقیق، سیاوش باقری
جوایز : منتخب مجله معماری و ساختمان در جایزه معماری داخلی، 1390
منتخب هیئت داوران در جایزه طراحی داخلی، 1389
رتبه اول، جایزه طراحی نما ، محور بیان نوین معماری ایرانی، 1388

کلمات کلیدی