آگوست 8, 2020

دهمین جلسه از سلسله گفتگوهای معمارانه موسسه تهران در سال 1393

دهمین جلسه از سلسله گفتگوهای معمارانه موسسه تهران در سال 1393

معمار مدعو: انسیه خمسه و آرش نصیری
موضوع: مسئله و بازمسئله
اعضای پنل گفتگو: آرش بصیرت، علی کرمانیان، محمد محمدزاده، حمیدرضا ناصرنصیر

پنج‌شنبه 14 اسفند 1393، باغ موزه قصر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع :iranian-architect.ir

کلمات کلیدی