نوامبر 27, 2020

دومین نشست پژوهشی معماری معاصر ایران

دومین نشست پژوهشی معماری معاصر ایران

مسجد و بناهای مذهبی

با حضور جمعی از معماران و برخی صاحب‌ نظران رشته‌های علوم انسانی:
فرهاد احمدی، غلامرضا اسلامی، ایرج اعتصام، سیدمحمد بهشتی، مهدی حجت، رضا دانشمیر، اکبر زرگر، شهرام پازوکی، احمد پاکتچی، کورش صفوی
دبیر علمی: نیر طهوری

26  و 27 آذر 1393، مجموعه آسمان فرهنگستان هنر

منبع: iranian-architect.ir

کلمات کلیدی