جولای 3, 2020

بیرون دیوارهای بی‌ینال ونیز چه می‌گذرد؟بخش 2

بیرون دیوارهای بی‌ینال ونیز چه می‌گذرد؟بخش 2

رویدادهای مرتبط با دوسالانه ونیز برای ارائه در مکان‌هایی خارج از مقر بینال و در راستای گسترش میدان تاثیرگذاری این رویداد و تبدیل آن به یک پدیده شهری در گوشه گوشه ونیز و با همکاری مؤسسات و بنیادهایی از کشورهای مختلف جهان سازماندهی شده‌اند. این رویدادها را طی سلسله گزارش‌هایی به شما معرفی می‌کنیم.

“پاسخ: ساخت و ساز در تایوان” به بررسی مفهوم ساخت و ساز شهری و باز اختراع مواد از زباله‌های بازیافت از سوی موزه هنرهای زیبای تایوان در Prigioni و Castello ونیز ارائه می‌شود.

موسسه ایتالیایی “IBA” نیز برنامه ای با عنوان ” بازسازی آشتی جویانه” شامل میزگرد و کنفرانس با ارائه راه کارهای جدید برای تحول شهری در اروپا در Fondazione Querini Stampalia و Castello ونیز برپا می‌کند.

“بیدار شو! راهی به سوی معماری بهتر ” از سوئیس پروژه ای به سرپرستی “لیلا آل” حقوقدان است که به ارزیابی مجدد مفهوم مدرنیته اختصاص دارد در Trevisanو Degli Ulivi برپا می‌شود.

پروژه “سارایوو در حال حاضر: موزه مردم” از سوی موسسه MATICA با هدف فعال کردن مجدد فضای شهری سارایوو از سوی دولت بوسنی و هرزگووین در Arsenale ونیز ارائه می‌شود.

“بدون زمین” پروژه ای است که موسسه ایتالیایی A.I.A.P. (Associazione) با بررسی زمینه‌های تعامل هنرمندان با پروژه‌های توسعه و ارتباطات شهری می‌پردازد و در Servolo ونیز ارائه می‌کند.

“رویارویی شهری، دموکراسی و هویت” معرفی پروژه ای از بنیاد میس ون دروهه است که راه حل‌های معماری با کیفیت بالا ، شمول اجتماعی و مشارکت دموکراتیک را دنبال می‌کند و در در سالن تئاتر آرسناله و کامپو دلا تانا ونیز ارائه می‌شود.

کلمات کلیدی

مطالب مرتبط