جولای 7, 2020

ساختمان مسکونی چیذری

ساختمان مسکونی چیذری
موقعیت: تهران، ایران

تاریخ طراحی : 1386
تاریخ اتمام : 1391
مساحت زمین : 231 مترمربع
مساحت زیربنا :1300 مترمربع
وضعیت: ساخته‌شده

معمار: دفتر معماری بن سار(محمدمجیدی)

همکاران طرح: نازنین آزمایش، بهار احسان، مهران حق بین ، زهرا خانیکی، شهرام خسروی، کوهیار سمیعی، آذر فرشیدی

طراحی داخلی: دفتر معماری باغ ایرانی(مهسا مجیدی و انوشه احمدی)

طراحی سازه: کورس اطاعتی

مشاور فنی: کامبیز پیش قدم

مشاور برق: امیر آزمایش

نظارت: دفتر معماری بن سار

عکاس: علی دقیق

کارفرما: رامین معیری

جوایز: رتبه اول  جایزه بزرگ معمار در بخش ساختمان های مسکونی 1393

 

استقرار زمین پروژه در تقاطع دو معبر اصلی و فرعی و ضرورت تعریض هر دو معبر منجر به عقب‏ نشینی دو ضلع عمود بر هم زمین و کاهش قابل ملاحظه سطح اشغال پروژه گردید.در چنین شرایطی، قوانین شهرداری تهران که امکان پیش آمدگی بیشتر در مواقع خاص را با توجه به فرم زمین فراهم می کند، شرایط جبران سطح هدررفته زیربنا را به وجود آورد. این ضابطه خاص که تقریباً یک نوک مثلثی را به ساختمان تحمیل میکند، در این پروژه دستمایه طراحی پروژه قرار گرفت.ابتدا دوضلع به وجودآورنده رأس مثلث به صورت گسترده در کنار هم قرار گرفتند و پس از جانمایی فضاها و تعیین نهایی سطوح نورگیر و دامنه حرکت پنجره‏های مستقل برای هر فضا سطح گسترده نما مجدداً تا شد ، به وضعیت قبلی خود بازگشت، تنها با این تفاوت که تا شدگی‏ها در هر طبقه از قانون قبلی تبعیت نکردند.

کلمات کلیدی

مطالب مرتبط