نوامبر 27, 2020

غرفه نمایشگاهی ایتالیا در نمایشگاه اکسپو 2015

غرفه نمایشگاهی ایتالیا در نمایشگاه اکسپو 2015

سالن نمایشگاهی ایتالیا در نمایشگاه اکسپو 2015،حجمی سازمان یافته با سطوحی از قطعات جداگانه مشبک طراحی شده است. برندگان مناقصه بین المللی سالن نمایشگاهی 2015 ایتالیا “استودیو نمسیس و شرکا” و “پسکارا پروجر” و ” روم” با پروژه های “بی ام اس “در میلان می باشند. طرح و ایده برتر ،نشات گرفته از تفکری است که معمار باید مانند واسطه ای برای ارتباط نسلها عمل کند و برای رسیدن به این ارتباط ،می بایست فرم های متنوع و متعددی از ساختار ها و چشم انداز های آینده معماری را سازمانده کند و ایجاد تصاویری از یک جنگل درون شهر را به زندگی هدیه کند. 
طرح این سالن نمایشگاهی ،مجموعه ای به هم پیوسته ،دقیق و متحد برای رسیدن به اهداف عملکردی در فضایی واحد است. هدف اصلی تمام نمایشگاه، مراقبت از گیاهان است و در سالن ایتالیا به کلمات کلیدی زندگی – شفافیت – تعویض پذیری اشاره می شود. تمامی تمرکز بازدید کنندگان ،بر فضای نمایشگاهی می باشد و سالن اصلی نمایشگاه از 4 بلوک اصلی ساخته شده که پیرامون یک نورگیر مرکزی مربع شکل قرارگرفته اند. طراحی مجموعه ای پویا، با شیب سطوح در ورودی مربع شکل، فراهم می شود. در داخل سالن کلیدهای کوچک عملکردی،مجموعه ای از اسناد و موارد نمایشی و فضاهای نمایشگاهی ،سالن های کنفرانس و اجتماعات را سازماندهی می کند. در هر 4 بخش سالن،هر جا که درختی موجود است، محافظ هایی شبیه به ریشه هایی بزرگ بر روی زمین نمایشگاه قرار داده اند. بنا به نظر هیات داوران،قرارگرفتن در رده بالای رتبه بندی ،به دقت خاص و فرمهای معنی دار و اشارات وسیع مطروحه ، که تم و زمینه اصلی نمایشگاه را بوجود می آورد ، باز می گردد و آن چیزی نیست به جز : نگهداری از گیاهان ،انرژی برای زندگی ،با شکل گیری مجدد آشتی با محیط زیست که بوسیله ایده های صحیح محقق می شود.

کلمات کلیدی