ژوئن 4, 2020

مجتمع پزشکان

کارفرما: آقای دکتر تولیتی
کاربری: اداری – تجاری (مجتمع پزشکان)
طراح: مجید میرزایی
تعداد طبقات: 9 طبقه
سال اجرا: 1394
موقعیت: ایران – قم – جمهوری

 

مجتمع پزشکان

کلمات کلیدی

مطالب مرتبط