جولای 3, 2020

مجموعه موزه آموزش و ارتباطات کوماتسو ؛ تپه های علم با انحناهایی سینوسی

دفتر معماری شهری (Uao ) در کوماتسوی ژاپن، یک مجموعه ی موزه آموزشی و ارتباطات را طراحی نموده است که ” تپه های علم ” نام گرفته است. همانطور که از اسم پروژه مشخص است، این طرح از مجموعه ای از اشکال مواج و سینوسی شکل گرفته که شامل یک فضای گنبد شکل اجرای تئاتر در سایت، یک مجتمع صنعتی و یک مرکز پرورش می باشد. باغ عمومی روی بام این مجموعه، بر سطوح فوقانی طرح گسترده شده و علاوه بر جداسازی کلیات ساختار بنا، معماری ساختمان را با لندسکیپ طبیعی محیط اطراف ادغام می نماید. این سطوح مواج و توپوگرافی مانند، همچون یک وسیله ی معماری، کمک نموده اند تا ورود نور به فضاهای داخلی کنترل شود و آب باران جهت آبیاری گیاهان و استفاده ی مجدد، به راحتی جمع آوری گردد.

منبع: architects.ir

کلمات کلیدی

مطالب مرتبط