اکتبر 25, 2020

مرکز کنواسیون SENSO

معمار : MINAX
مکان : Binhu, Wuxi, Jiangsu, China
فضا : 1200m2
سال :2010

نور یکی از اجزای ضروری در طراحی می باشد. این عنصر است که با فرم هایی که به سایه ها می دهد معماری را شکل می دهد. مناطق بین نور و سایه ها معماری را طبقه بندی میکند. هرچه زمان جلوتر می رود نور طبیعی تغییر می کند و حرکت نور باعث به وجود آمدن عبارات مختلف معماری مثل آفتابی،بی سر و صدا و موقر می شود. تمام این توضیحات داده شد تا گفته شود که عنصر نور در طراحی این پروژه دخالت زیادی داشته است. در این ساختمان وجود پنجره های نا منظم و بی قاعده نور را به داخل ساختمان می کشاند و احساس نظمی را که توسط مصالح فلزی به وجود آمده است را می شکند. این حالت تجربه بصری جدیدی را برای کارمندانی که بیشتر وقت خود را صرف کار در این مکان می کنند، فراهم می آورد.

منبع: architects.ir

کلمات کلیدی