آگوست 8, 2020

معماری محاسباتی و خلق فضاهای شهری چند منظوره

معماری محاسباتی و خلق فضاهای شهری چند منظوره

پاویون اُ- استریپ یکی از پروژه ها در کارگاه ساخت دانشگاه دانگیجی با هدف برگردان سرزندگی مکان می باشد. این سایت در یک فضای آموزشی که متصل شده به یک سالن نمایش داخلی واقع شده است. در زمان غیر نمایشگاهی تعدای از مردم از این فضا استفاده می کنند. آیا مردم از این مکان نیرو می گیرند؟ قدرت بازنمایی نیرومند این سازه ی جدید می تواند عابران را جذب کند. تکنولوژی محاسباتی این ساختار پیچیده را روشن ساخته، و فرایند ساخت را سرعت می بخشد. در همان زمان پاویون برای انواع فعالیت های تولید شده در محوطه در دسترس خواهد بود.

این پروژه از تکنولوژی طراحی پارامتریک استفاده می کند. با توجه به محدودیت های ساخت و بودجه ی محدود ما بیشتر بر قابلیت های مصالح و تکنیک های ساخت متمرکز بودیم. ساختار نهایی شامل 484 قطعه ی منحصر به فرد می باشد، که پیش از این جمع آوری شده، و یک حلقه ی منحنی سه بعدی تولید کرده است. این فرم غیر معمول حس کنجکاوی عابران را بر می انگیزاند. بیش از این فعالیت ها و رویدادهای متفاوت را به دلیل تکنیک های طراحی پارامتریک می پذیرد.

فرایند ساخت به خوبی توسط نسل دقیق هندسه و با برچسب زدن بر قطعه کنترل شده است. و به شکل منطقی سرهم بندی می شوند. پاویون اُ- استریپ یک فضای دانشگاهی جذاب و قدرتمند است. که نه تنها دانش آموزان و معلمان معماری بلکه غیر حرفه ای ها را جذب می کند. و چندین فعالیت غیررسمی را تولید می نماید. در این راستا این فضا نشان می دهد، که بیش از یک سرپناه موقت بی اهمیت است. بعلاوه به شکل موفقیت آمیزی یک فضای راحت و انعطاف پذیر برای رویدادهای متغییر مانند مهمانی چای، مکان قرار و عکاسی ارائه می دهد.

کلمات کلیدی