جولای 3, 2020

معماری مرکز آموزشی و پیشگیری از بلاهایی طبیعی

مفهوم و هدف طراحی این ساختمان توسط شرکت معماری OODA پیشگیری از بلایا و اتفاقات طبیعی در شهر استابول است ، معماران OODA با یک طرح پیشنهادی برای مرکز آموزش و پروش با تکنولوژی و تهسیلات کامل و افزایش آگاهی عمومی در مورد حوادث وبه طور خاص زلزله ، از بلاهایی طبیعی پیشگیری کند.استفاده از تجهیزات منحصر به فرد  و روش پیشنهادی بیان کننده برنامه کارآمد با یک مفهوم قوی سعی برادغام کردن مجتمع یا شرایط استانبول است. معماران با تجربه داشتن یک فضای مرکزی و تعامل مردم با ساختمان را در طراحی خود ایجاد کرده اند ;همچنین آنها با استفاده از طرح های عربی و ترکیب با اشکال و حجم های هندسی متناسب با شرایط محیطی مفهومی از روکش فلزی را برای نما خلق کرده اند.

منبع: arel.ir

کلمات کلیدی

مطالب مرتبط