اکتبر 25, 2020

معماری کتابخانه زبانشناسی توسط نورمن فاستر

فضای داخلی کتابخانه بسیار بزرگ است و با نوارهای کاملا سفید فضایی  برای قفسه کتابها و مطالعه ایجاد شده است. مستقل از فضای بیرونی کتابخانه ، این نوارها و سطوح منحنی علاوه بر داشتن ماهیت زیبایی خود ، امکان رفت و آمد به فضای مختلف کتابخانه و فضای نشتن را نیز فراهم می کند.

منبع:designboom.com

کلمات کلیدی