جولای 3, 2020

نتایج داوری مسابقه طراحی سردرب دانشگاه زابل

نتایج داوری مسابقه طراحی سردرب دانشگاه زابل

بنابر اعلام دبیرخانه مسابقه طراحی سردرب دانشگاه زابل، در روزشنبه مورخ ۹۳/۱۰/۲۰ راس ساعت ۱۰صبح جلسه داوری مسابقه طراحی سردرب دانشگاه آغاز و پس از بررسی یکصد اثر ارسالی ازسوی شرکت کنندگان سه طرح زیرحائز رتبه های اول تا سوم انتخاب شدند.


رتبه اول: آقایان ابوالفضل حیدری، رضا نوروزی
رتبه دوم: آقای محمدرضوان قهفرخی
رتبه سوم:آقای مهدی مرادقلی
عکس ها به ترتیب عنوان میباشند:

منبع: memarnews.com

 

کلمات کلیدی

مطالب مرتبط