ژانویه 25, 2021

نمایشگاه “روح مکان در فیلم های مهرجویی”

گالری روژ برگزار می کند:
تجربه یک معمار به عنوان طراح صحنه
نمایشگاه “روح مکان در فیلم های مهرجویی”
دبیر نمایشگاه : فریار جواهریان
زمان بازدید: سوم تا نهم بهمن ماه ۱۳۹۳ ساعت ۱۷ الی ۲۰
مکان: شهرک غرب (قدس)، میدان صنعت، روبه‌روی مرکز خرید میلاد نور، خیابان حسن سیف، کوچه‌ی دوّم، شماره‌ی ۷
تلفن: ۸۸۰۷۵۲۶۸ -۸۸۵۹۱۴۲۹ -۸۸۵۹۱۴۲۵ -۸۸۰۹۳۲۵۵ -۸۸۳۶۴۹۷۴
منبع: Archca.com

کلمات کلیدی