آگوست 8, 2020

نمایشگاه عکس با موضوع “بیان عالی و معماری اسلامی اصفهان”

نمایشگاه عکس با موضوع “بیان عالی و معماری اسلامی اصفهان”

نمایشگاه عکس
کاری مشترک از:
امیرحسین حسنی
حامد شریفی
افتتاحیه: ۲۹ دی ماه ۱۳۹۳ ، ساعت ۱۷:۰۰
زمان بازدید: ۲۹ دی الی ۵ بهمن ۱۳۹۳
ساعت بازدید: ۹ الی ۲۰ عصر
مکان: فرهنگسرای ملل

منبع: memarnews.com

کلمات کلیدی