مارس 28, 2020

ویلا برادر کوچکتر

نام پروژه: ویلا برادر کوچکتر 
  آدرس: تهران، لواسان
شرکت مشاوره: دفتر معماری دیگر
معمار مسئول: علیرضا تغابنی
همکاران پروژهفریده آقا محمدی(مدیرپروژه)، روح الله رسولی، حمید عباسلو، فائزه عارف  نظری، رامین مواسات، نگار رهنما زاده، شیده پور جولای، خشایار بختیاری

تاریخ شروع و اتمام کار: 91- 94

مساحت ساخته شده: 812  مترمربع

نوع ساختمان: مسکونی

مشاور سازه: شرکت باستان پل(وحید قراخانی نیا)

مشاور تاسیسات مکانیکی: هوفر اسماعیلی

مشاوره تاسیسات الکتریکی: نینا عموشاهی

نظارت: مسعود ساقی، محمدرضا محب علی

اجرا: جواد هواوندی، احسان یارمحمدی، سروش علیپور

مجری معماری داخلی: شرکت معماران هنر مان برتر

ماکت: شیما محمدی

کارفرمااحسان یارمحمدی

عکاس: پرهام تقی اف

جایزه: رتبه سوم مشترک جایزه معمار در بخش مسکونی تک واحدی، سال 1394

    این پروژه در زمینی قرار می گرفت که از سمت ورودی زمینی تودلی به حساب می آمد و در گودی می نشست اما از سمت پشت به محوطه گسترده که قبلا بستر رودخانه بود مشرف بود. سوال پروژه: که چگونه می توان به این مسئله متناقض پرداخت که پروژه در عین حال که در گودی قرار گرفته، بتواندخود را بنمایاند و در بین مابقی پروژه ها گم نشود و شخصیت خود را داشته باشد و همچنین مانع اشراف همسایگان بلند قدش بر فضاهای خصوصی و حیاطش بشود.این کار با ایجاد فرمی (V) شکل در پلان انجام شد به این صورت که حیاط مشرف به بستر رودخانه در میان یال های (V) قرار میگرفت. و با اغراق فرم (V) در مقطع پروژه که یاداور فرم سقف های شیبدار شمال و شله های تفریحی است.(دیاگرام شماره 3)، پروژه توانست گودی زمین را جبران کند و به اندازه ی همسایگان قد بکشد. مطالعه بر روی انواع سقف های شیبدار و کلیشه زدایی از تیپ های شناخته  شده ای مثل “شله” و ترکیب آن با فضای داخلی و دیوارهای منحنی شکل داخل پروژه از چالش های این پروژه بود که فضای های متنوع و پر از انقباض و انبساط را برای پروژه  به ارمغان آورد. سازه پروژه منطبق بر اسکلت بندی قوس های سقف بود و از کاذب کاری های مرسوم فاصله گرفته شد.  قطاع های ذورنقه ای سقف و زیرسازی های آن تک تک طراحی و ترسیم شدند تا دقیق بر روی پروژه بنشیند.

Diagrams_Younger_Brother_Villa_Alireza_Taghaboni__1_-8316-800-500-90 (1)

Diagrams_Younger_Brother_Villa_Alireza_Taghaboni__2_-8317-800-500-90

Diagrams_Younger_Brother_Villa_Alireza_Taghaboni__3_-8318-800-500-90

Diagrams_Younger_Brother_Villa_Alireza_Taghaboni__4_-8319-800-500-90

iranarchitects-news-94-8-11-02

iranarchitects-news-94-8-11-09

iranarchitects-news-94-8-11-06

iranarchitects-news-94-8-11-03

Younger_Brother_Villa__Alireza_Taghaboni__Memar_Award__16_-8302-800-500-90

Younger_Brother_Villa__Alireza_Taghaboni__Memar_Award__15_-8301-800-500-90

Younger_Brother_Villa__Alireza_Taghaboni__Memar_Award__17_-8303-800-500-90

Younger_Brother_Villa__Alireza_Taghaboni__Memar_Award__18_-8304-800-500-90

Younger_Brother_Villa__Alireza_Taghaboni__Memar_Award__19_-8305-800-500-90

Younger_Brother_Villa__Alireza_Taghaboni__Memar_Award__20_-8306-800-500-90

Younger_Brother_Villa__Alireza_Taghaboni__Memar_Award__21_-8307-800-500-90

Younger_Brother_Villa__Alireza_Taghaboni__Memar_Award__22_-8308-800-500-90

Younger_Brother_Villa__Alireza_Taghaboni__Memar_Award__23_-8309-800-500-90

Younger_Brother_Villa__Alireza_Taghaboni__Memar_Award__24_-8310-800-500-90

Younger_Brother_Villa__Alireza_Taghaboni__Memar_Award__25_-8311-800-500-90

Younger_Brother_Villa__Alireza_Taghaboni__Memar_Award__26_-8312-800-500-90

Younger_Brother_Villa__Alireza_Taghaboni__Memar_Award__27_-8313-800-500-90

Younger_Brother_Villa__Alireza_Taghaboni__Memar_Award__28_-8314-800-500-90

Younger_Brother_Villa__Alireza_Taghaboni__Memar_Award__29_-8315-800-500-90

iranarchitects-news-94-8-11-01

iranarchitects-news-94-8-11-05

iranarchitects-news-94-8-11-08

iranarchitects-news-94-8-11-10

کلمات کلیدی

مطالب مرتبط