ژانویه 25, 2021

پاکت آبی ۳۰ : بازار چارسو با حضور مهندس محمد مجیدی

پاکت آبی ۳۰ : بازار چارسو با حضور مهندس محمد مجیدی

سی امین جلسه از سلسله برنامه های پاکت آبی

زمان :

پنجشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۴

ساعت ۹:۳۰ صبح

محل برگزاری:

بازار چارسو- تقاطع جمهوری و حافظ

همراه با بازدید از پروژه

.

شماره های تماس برای ثبت نام:

۷۷۵۰۳۳۸۵ و ۷۷۵۳۹۲۸۲

مهلت ثبت نام تا روز دوشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۴ می باشد.

کلمات کلیدی