آگوست 8, 2020

پروژه Agencia Andaluza

پروژه Agencia Andaluza

این ساختمان در نتیجه پروسه ای که شامل توجه به انرژی و ذخیره آن می باشد بنا شده است.

استانداردهایی که در این پروژه به کار رفته اند شامل : 1- تعبیه اگزوز که در نتیجه آن هندسه اصلی پروژه را می توان به عنوان حداکثر حجم که حفره ها و انرژی مورد نیاز را تامین می کند در آن جای داد . 2- طراحی با توجه زیاد به قسمت های ورودی ساختمان، توجه به نورپردازی، گرمایش و عایق صوتی که آسایش استفاده کنندگان را فراهم می آورد. 3- تعریف دوباره از فرم معماری سنتی Andalusi و درک آن به عنوان سیستم های منفعل و تکمیل آن با استفاده از سیستم های کم مصرف انرژی 4- به دست آوردن انرژی با خواسته های کمتر ، همچنین استفاده از زیر ساخت های از پیش وجود داشته مثل شبکه های آب و … 5- طراحی صنعتی سیستم پوسته فعال، استفاده از پوسته bio-perfectible که در ساخت و ساز به عنوان اولین نمونه از کاربرد آن در بخش توسعه خواهد بود

معمار : : Ruiz Larrea y Asociados
مکان :    Sevilla, Spain
فضا :11,187.32m2

 

منبع: architects.ir

کلمات کلیدی