مارس 1, 2021

گفت و گو ـ آرک دیلی با سو فوجیموتو

گفت و گو ـ آرک دیلی با سو فوجیموتو

نمایشگاه “معماری همه جا هست” از سو فوجیموتو در بی ینال معماری شیکاگو 2015 در میان نمایشگاه های برتر این بی ینال قرار گرفت. مجموعه ای الهام بخش و محرک از وسایل پیش پا افتاده، با آغوش باز از عمومی بودن بی ینال ئ اختصاصی نبودن آن برای معماران استقبال نمود.

سادگی تابلوی “معماری را بیابید” در این نمایشگاه در واقع بسیار عمیق تر و متفکرانه تر از آنست که به نظر می رسد؛ همان طور که سو فوجیموتو می گوید: “معماری می تواند در هرجایی شکل بگیرد. به اعتقاد من پرورش این معماری به معماری حقیقی، خود نیز معماری ست.”

می توانید همکاری خود با بی ینال شیکاگو را توصیف کنید؟

این تکه های کوچک، نمایشگاه من در این فضا هستند. عنوان “معاری در همه جا هست” به همان معنی ست که می بینید، اشیاء زباله مانند یا وسایل روزانه یا چیزهای عجیب همراه با مردم کوچک. و این یعنی در هرجا ما می توانیم فضاهای معمارانه را تجسم کنیم وقتی که مردم را درون یا بیرون آن بگذارید. این شبیه به بعضی اسکِیل هاست… و بعد شبیه به معماری ست. گاهی وقتی مردم را به داخل طرح می آورید، شما می توانید تخیل های جدید معماری را پیدا کنید. این شبیه به یک بازی بامزه برای گسترش ایده های ما در معماری، فراتر از درک معمول ما خواهد بود.

بنابراین، این بسیار سرگرم کننده است که ببینید چگونه برخی چیزهای عجیب و غریب مثل چیپس سیب زمینی با وسایل روزانه می توانند به معماری تبدیل شوند. برای معماران، این می تواند یک نقطه ی شروع تازه برای تعریف عمیق تر معماری باشد؛ اما برای عموم مردم، این بیشتر نقطه ای برای آغاز دوست داشتن معماری و چگونگی گذر معمار و معماری از مرزهای معمول شناخت و درک عمومی معماری ست.

این تفکر من ست و بسیار خوب است که می شود این بحث را با عموم مردم شروع کرد، نه تنها با معمارها؛ تا فرصتی برای اندیشیدن به اینکه “معماری چیست؟” را برای آن ها هم فراهم نماییم.

5341635887613552409766201615192401

5341635887613705612891201630195611

5341635887614201140234201620191141

534163588761407652109420167196521

5341635887614711296484201611191291

5341635887614797048437201619197041

5341635887614939519141201633199511

5341635887615151950781201655191951

5341635887615312077734201611192071

5341635887615608386328201640198381

5341635887615717741797201651197741

5341635887615923933203201612193931

5341635887616104880469201630194881

534163588761643673593720163196731

5341635887616974372656201657194371

534163588761709965585920169199651

5341635887617223483984201622193481

کلمات کلیدی

مطالب مرتبط