اکتبر 20, 2020

یکصد و چهل‌ودومین گفتمان هنر و معماری: معمار ملی

تاریخ شفاهی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

اعضاء پنل: پرویز بیک‌زاده، مهدی ریاضی، ناصر شهسواری، ابوالحسن میرعمادی
دبیر پنل: پرویز طلایی

چهارشنبه 5 آذر 1393، باغ موزه قصر

منبع: iranian-architect.ir

کلمات کلیدی