سپتامبر 24, 2021

بازسازی کارگاه چوب و تبدیل به فضای مسکونی

فضای کارگاه نجاری در شهر Arnhem واقع در کشور هلند است. گروه معماری Studio OxL، با سفارش مالک، یک کارگاه نجاری را، تبدیل به یک خانه ی مسکونی با طراحی مینیمال نموده است. کارفرما از تیم طراحی درخواست فضایی مینمال با نور طبیعی مناسب نموده بود. همچنین در پدیده ای جالب، کارفرما در خواست کرده بود که برای خودرو برقی اسپرت خود فضایی در درون خانه در نظر گرفته شود که این تیم طراحی با قرار دادن خودرو در نشیمن، به این درخواست پاسخ دادند. برای پاسخ گویی به درخواست نور طبیعی، بخشی از سقف خراب و یک پاسیوی بزرگ جایگزین شد. بر اساس درخواست کارفرما، طراحی داخلی، بصورت یکپارچه انجام گردیده است و فضای خصوصی و عمومی توسط پاسیوی شیشه ای از هم جدا گردید.

منبع: arel.ir

کلمات کلیدی

مطالب مرتبط