سپتامبر 23, 2021

برج دیدبانی سازه ای شاخص در ساحل شهر harbour

برج دیدبانی سازه ای شاخص در ساحل شهر harbour

این برج دیدبانی سازه ای شاخص در ساحل شهر harbour می باشد که به شکل یک مجسمه شهری و کانون توجه به نمایش در آمده است. بدنه سفید و براق این ساختمان از جنس فولاد است. پلکان این سازه در داخل برج و به صورت هندسی می باشدکه 2 طبقه مسطح این سازه را به یکدیگر متصل می کند. سطح دیدبانی اول بر روی آب قرار دارد که حسی متفاوت و معلق بودن را به بیننده منتقل می کند. سطح دوم از ارتفاع بیشتری برخوردار است و می تواند مکان مناسبی برای ملاقات باشد. فضاهای دایره ای شکل تو خالی این برج از سطح دوم، این امکان را به افراد می دهد تا دیدی کامل و 360 درجه به تمامی محیط داشته باشند.

 

b_730_0a624e8d-e4f3-499a-9a38-cdae5b678ecf

 

b_730_2af54899-6bd7-443c-80ce-84f5aba014d8

 

b_730_003ef768-e8b1-4ff4-8311-61271d14d518

 

b_730_5bbc3215-99ab-4561-a7b0-5358becd46ac

 

b_730_96a952ad-92a6-4355-84e8-da4c2b960f06

 

b_730_ca37224c-727a-49dd-a050-592d74bb2099

 

b_730_e8962877-16f5-4d62-94e2-e95f363cba2b

 

b_730_eb9a403c-6f0e-4a9b-968b-5735cb3d143a

 

b_730_419386df-29c3-4b0e-b390-3f26cf2903e0

 

 

کلمات کلیدی

مطالب مرتبط