می 12, 2021

تلفیق معماری و طبیعت

تلفیق معماری و طبیعت

دلایل مشخص و معین بسیاری برای به مسابقه گذاشتن طراحی یک موزه مد با ارتفاع 100 متر در پر رونق ترین کانون مـــد توکیو وجود دارد. در این مسابقه طرح چند لایه پیش نهادی وینگ شان لـِـنگ و دونالد شـِــک که با گل و گیاه ممزوج گردیده نظر ها را به خود جلب کرده است.چالش اصلی طراحی ایجاد محیطی بود که هم جایی باشد برای تمام فعالیت هایی که با مد در ارتباط هستند؛ از قبیل همایش ها، نمایشگاه ها و فعالیت های تفریحی و هم به گونه ای پایدار با پیرامونش ارتباط برقرار کند و هم چون نمونه ای اغواکننده ی عابران نیز باشد. لایه های سفید شیری رنگ نما سبب می شوند که نور روز در تمام ساختمان پخش شود، طبقاتی مملو از گیاهانی که از نمای ساختمان آویزان اند نیز موجب می شود ساختمان ظاهری جالب داشته باشد و پیوسته با محیط بیرونی خیابان اموتساندو بازی کند.به ازای هر چند ترازی که بخشی از توده بنا را شکل می دهد، بستری از گیاهان زینتی وجود دارد که هم چون سایه بانی خورشیدی برای جلوگیری از ورود مستقیم نور خورشید به ساختمان عمل می کنند و در عین حال زیبایی خاصی نیز به خود بنا می دهند. از دیگر ویژگی های طرح شـِــک پیش امدگی های صخره گون مسطحی است که از دل برخی از طبقات مشخص برج بیرون آمده اند و بالکن هایی را شکل داده اند که دیدی کلی از شهر را در اختیار بازدید کنندگان قرار می دهند.طرح پیشنهادی برای موزه همچنین دارای بخش پذیرش، اتاق کنفرانس، بخش اداری، مرکز فروش و پارک عمومی نیز می باشد. در طبقات بالا نیز بار و باغ هایی برای لذت بیشتر گردشگران در نظر گرفته شده است.

منبع: memarinews.com

کلمات کلیدی

مطالب مرتبط