سپتامبر 24, 2021

معماری و طراحی داخلی مسکونی در Weinheim کشور آلمان

معماری و طراحی داخلی این خانه مسکونی ،در شهر Weinheim آلمان توسط Architekten Wannenmacher + Möeller GmbH  معماران آلمانی انجام شده است.

منبع: contemporist.com

 

کلمات کلیدی

مطالب مرتبط