سپتامبر 23, 2021

پروژه Prince

معمار : Lab Modus
مکان : Taoyuan County, Taiwan
فضا : 1800.0m2
سال :2013

این پروژه در منطقه تازه وسعت یافته نزدیک ایستگاه قطار پر سرعت تایوان قرار دارد. طرح این خانه متشکل از یک حجم مستطیلی شکل دوطبقه و یک پوسته فلزی سوراخ دار دولایه در قسمت نما می باشد. اگر این طرح را یک جعبه رقص در نظر بگیریم، طراحان قصد دارند تا به یک ریتم دینامیک و پویا در این فضای باز برسند. تمام تلاشها در طراحی این خانه بر پایه ایجاد فضایی باز و مرتبط با محیط زیست اطراف بوده است. قسمت های باز غیر معمولی در این خانه وجود داردکه از نمای فلزی بیرون زده اند تا هم هوای تازه وارد خانه شود و هم نسبت به فضاهای ورودی دید کافی وجود داشته باشد.

منبع: architects.ir

کلمات کلیدی

مطالب مرتبط