می 13, 2021

چشم انداز ساحلی در نروژ

این پروژه در شمالی ترین نقطه نروژ واقع شده است.

در چشم انداز زیبا ولی نامهربان آن، امکانات باید به نحو ایده آل از نظر برق ورودی و خروجی مواد زائد، خود-پایدار باشند.

رویکرد اولیه این است که تجربه قدم زدن از کنار جاده که به سمت دریا کنار میرود در این مکان بسیار خاص، بزرگ و منحصر به فرد شود. از این رو نگرانی اصلی کم کردن سرعت این حرکت و تبدیل خود مسیر به وسیله ای برای متمرکز نمودن این حالت تجربی بوده است: یک رویکرد محاسبه شده و مهارشده که باعث خلق شوق و سپس آگاهی میشود. ساختار یکپارچه در بتن که با یک استراتژی مشخص هندسی بر اساس یک مطالعه روی ارگانیسم دایره وار موجودات اُرگانیک توسعه یافته، شکل گرفته است این پروژه شامل یک سری از عملکردهای مختلف از قبیل پارکینگ، کلبه دوچرخه، توالتهای عمومی، اصطبل، آشپزخانه اپن و شومینه میشود.یک نگرانی در دسترسی عمومی بود،به جای امید بستن به راه حل معمول با راه پله و رمپ، معمار در یک ایده خلاقانه با مفهوم ساخت سطح شیب دار به عنوان مدخل ورودی مشترک، آن را به یک شخصیت جدا ناپذیر از این پروژه توسعه داده است .به علت شیب سایت، و به منظور ایجاد حرکت کاهشی، سطح شیب دار میبایست به بسیار طولانی باشد. بنابراین همانند رودخانه پیچ در پیچ از مسیر امتداد پیدا کرده و در این کار رو به مناظر و تجارب جدید برای بازدیدکننده باز می شود.

تصور کلی بر آن بوده که یک جزئیات ظریف انسانی در پهنای این چشم انداز دور افتاده ایجاد شود که به اندازه خود طبیعت بدون زمان باشد و توجه را به ارتباط بین مدت زمان تجارب و بزرگی کیفیت فضا جلب نماید.

منبع: memarinews.com

کلمات کلیدی

مطالب مرتبط