اکتبر 22, 2021

بازی نور به کمک منشوری رنگارنگ در لابی ساختمانی مسکونی

بازی نور به کمک منشوری رنگارنگ در لابی ساختمانی مسکونی

Inés Esnal’s معمار و هنرمند، با بهره گیری از طنابهای رنگارنگ اثری زیبا را در لابی ساختمان مسکونی در شهر نیویورک آفریده است. این بافتهای هندسی نور طبیعی را فیلتر کرده و به دلیل رنگارنگ بودن تضادی آشکار با دیوار بتنی زمینه دارند. ریسمانهای رنگارنگ به مثابه رمپی هستند که دو بلوک ساختمانی را به یکدیگر متصل کرده و منجر به خلق پرسپکتیوی پویا شده اند. این طنابها به مقطعی فولادی بین درز صفحات بتنی متصل شده اند.

Prism-Installation-by-Ines-Esnal-New-York-City-02

 

Prism-Installation-by-Ines-Esnal-New-York-City-03

 

Ines_Esnal_Prisma20121216_08

 

Prism-Installation-by-Ines-Esnal-New-York-City-10

 

Ines_Esnal_Prisma20121216_06

 

Prism-Installation-by-Ines-Esnal-New-York-City-11

کلمات کلیدی

مطالب مرتبط