• تعريف معماری

  تعريف معماری معماری چیست ؟ این سوال برای اغلب افراد همیشه به وجود می آید که به واقع معماری چیست ...

  ادامه مطلب
 • تفکر طراحی Design Thinking

  تفکر طراحی Design Thinking در حالی که چالش ها و فرصت هایی که رو در روی کسب و کارها، سازمان ها، ...

  ادامه مطلب
 • چکيده ای در خصوص معماری بيونيک (زیستی)

  چکيده ای در خصوص معماری بيونيک (زیستی) واژه ايي به نام “بيونيک” از ترکيب دو لغت ...

  ادامه مطلب
 • انسان شناسی معماری

  انسان شناسی معماری مهندس سید علیرضا قهاری : انسان شناسی علمی ترین رشته علوم انسانی است و به ...

  ادامه مطلب

انسان شناسی معماری

انسان شناسی معماری مهندس سید علیرضا قهاری : انسان شناسی علمی ترین رشته علوم انسانی است و به تعریف این تعریف محیط ساخته شده ای که ما به عنوان انسان آنرا خلق کرده و در آن زندگی می کنیم خود سازنده زندگی ماست .