سپتامبر 23, 2021

درخت پلاستیکی

درخت پلاستیکی

این اثر هنری کل دیوار سفید رنگ گالری هنری را در نمایشگاه  art basel ultimate 2015پوشانده بود. در طراحی این درختان به جای برگ از کیسه های پلاستیکی رنگارنگ استفاده شده است. این اثر هنری با ترکیب مصالح طبیعی و مصنوعی سمبلی بصری از اثرات آلودگی بر محیط زیست می باشد.

pascale-marthine-tayou-plastic-tree-designboom-06 pascale-marthine-tayou-plastic-tree-designboom-01 pascale-marthine-tayou-plastic-tree-designboom-09 pascale-marthine-tayou-plastic-tree-designboom-10 pascale-marthine-tayou-plastic-tree-designboom-07 pascale-marthine-tayou-plastic-tree-designboom-04 pascale-marthine-tayou-plastic-tree-designboom-05 pascale-marthine-tayou-plastic-tree-designboom-03

 

کلمات کلیدی

مطالب مرتبط