ژوئن 12, 2021

درخشش معماران ایرانی در جوایز معمار خاورمیانه 2014

درخشش معماران ایرانی در جوایز معمار خاورمیانه 2014

چهارشنبه 28 آبان 1393، دبی: معماران ایرانی موفق شدند سه جایزه از 15 جایزه جوایز معمار خاورمیانه در سال 2014، شامل جایزه پروژه مسکونی سال، جایزه پروژه بخش عمومی سال و جایزه پروژه اجتماعی / فرهنگی سال را به خود اختصاص دهند:

خانه شریفی‌ها / دفتر معماری دیگر (علیرضا تغابنی)
برنده جایزه پروژه مسکونی سال

 25 میلیمتری / دفترطراحی زما (رضا مفاخر)
برنده جایزه پروژه بخش عمومی سال

 یادمان شمس تبریزی / شرکت BNS (فرشاد کازرونی، آذین سلطانی، فرناز بخشی)
برنده جایزه پروژه اجتماعی / فرهنگی سال

در این رقابت که امسال هفتمین دوره خود را پشت سر گذاشت، 10 پروژه از ایران، در 6 گروه‌‌، در جمع فینالیست‌ها حضور داشتند.

عکس ها به ترتیب عنوان میباشند:

منبع: iranian-architect.ir

کلمات کلیدی

مطالب مرتبط