می 12, 2021

صندلی راحتی الماسی

صندلی راحتی الماسی

طبیعت با هندسه کامل و شگفت آور خود همیشه اولین منبع الهام برای بیشتر فرم های پروژه های خلاق بوده است.

استودیوی طراحی یونانی “سی تی آر ال زک” با دیوید برزاقی همکاری کرده تا صندلی راحتی الماسی را طراحی کند.الماس سیستمی است که ساختارهای چوبی 5 وجهی و 6 وجهی را به یکدیگر وصل می کند که به پیروی از آرایش های بلور مانند طبیعی در سه بعد توسعه می یابد.احجام هندسی به وسیله بافت های اکولوژیک در ترکیب رنگ های متنوع پوشانده می شود که حاصل بیشتر به خرد مسکنی طبیعی شبیه می باشد تا یک صندلی راحتی.

منبع: memarinews.com

 

 

 

 

کلمات کلیدی

مطالب مرتبط