می 13, 2021

طراحی صندلی Pipo

طراحی صندلی Pipo
Alejandro Estrada این صندلی را برای شرکت Piegatto طراحی نموده است.یک صندلی یکپارچه که برای ساخت آن از دو صفحه تخته سه لا استفاده شده است. دسته های منحصربفرد و پایه که با بقیه صندلی یکپارچه است و منحنی های موجود بر روی صندلی، سبب خاص شدن آن می شود.

منبع: contemporist.com

 

 

کلمات کلیدی

مطالب مرتبط