می 12, 2021

طراحی غرفه برای فستیوال معماری پویا

طراحی غرفه برای فستیوال معماری پویا

طراحی و معماری این غرفه در سال 2012 برای فستیوال معماری پویا در فرانسه صورت گرفت. غرفه در مرکز شهر قرار دارد و مخصوص اطلاع رسانی به بازدیدکنندگان است.

f4_170712_04-940x626

 

f4_170712_05-940x1409

 

f4_170712_03-940x1409

 

f4_170712_02-630x944

 

 

 

 

کلمات کلیدی

مطالب مرتبط