اکتبر 22, 2021

طراحی لامپ مولکولی توسط Benjamin Migliore

طراحی لامپ مولکولی توسط Benjamin Migliore

طراح خوش ذوق اسپانیایی Benjamin Migliore، حجم هندسی ای مولکول مانند طراحی نموده است که در واقع یک لامپ است.

البته این لامپ، به عنوان یک مجسمه هم قابل استفاده است. این لامپ به نقل از طراح، با مواد آلی ساخته شده است. نور به صورت یکپارچه در تمام آن جریان دارد و به صورت نقطه ای نیست. این مجسمه، از همه طرف بر روی سطح قرار می گیرد.

منبع: contemporist.com

کلمات کلیدی

مطالب مرتبط