اکتبر 22, 2021

طرح پیشنهادی پلی بر رودخانه تایمز از رم کولهاوس

طرح پیشنهادی پلی بر رودخانه تایمز از رم کولهاوس

چندین دهه، پل ها فرصتی برای معماران و مهندسین (و گاهی حتی هنرمندان) جهت نشان دادن مهارت های خود بوده است. یکی از نتایج قابل توجه اینست که به نظر می رسد امروزه هیچ پلی را نمی توان در نظر گرفت که به یک آیکون یا لندمارک بدل نشده باشد و گروه های سازنده این پل ها بسیار شبیه به گروه های سازنده ساختمان های بلندمرتبه اخیر می باشند. پل ها صرف نظر از اسراف در ساختارهای خود، تعریفی از لندمارک ها هستند. علت وجودی پل ها در نهایت در آن کاری ست که انجام می دهند (کوتاه کردن مسیر میان دو نقطه)، نه در آنچه که از خود ارائه می نمایند. زیبایی حقیقی یک پل به احتمال زیاد در زیر آن پیدا می شود به جای اغراق در آن.به جای اضافه کردن یک ساختار تازه ظفرمندانه، پل ما می خوهد که ساده بماند. یک خرپای تک دهانه که فاصله میان پیملیکو و ناین المز، میان ساحل شمالی و جنوبی رودخانه تایمز را به هم متصل می نماید. مسیرهای مخصوص پیاده و دوچرخه در هر دو طرف این پل، یک مقطع متقارن به خرپا بخشیده است. مهاربندهای قطری خرپا تا حدی کاهش یافته اند که به صورت نقطه بدل شده و عملا نامرئی اند؛ با ایجاد یک توهم بصری به یک راه حل ساختاری برای اجرا نیز رسیده است. از دور به نظر می رسد که این پل یک خرپای ساده است اما تنها از دید کسانی که می خواهند از آن عبور کنند همچون یک پل و با اصل ساختاری خود بر آن ها نمایان می شود. ساختار پل به خودی خود نباید ابژه ای برای تمرکز باشد. در ازای آن، پل طراحی می شود تا درک جدیدی از محیط اطراف خود ایجاد نماید مانند مجموعه ای از قاب عکس که وضع موجود و بستر تازه در حال ظهور لندن را نمایش می دهد. با این پل جدید، هر دو ساحل رودخانه به مجموعه ای همیشه در حال تغییر از عکس ها بدل می شوند که به صورت متحرک تجربه می گردند. این پل با قرارگیری میان ساحل ناین المز (سفارت امریکا) و باغ های پیملیکو به عنوان گذرگاهی میان بر و مستقیم برای عابرین پیاده و دوچرخه سوارهای دو سوی رودخانه عمل می نماید. علاوه بر اتصال فضاهای عمومی در هر دو طرف، با رمپ های مسیر دوچرخه اجازه می دهد تا بدون تداخل با همسایگی های خصوصی از زمین فاصله بگیرند. با این حال، این پل قابلیت انطباق با هر سایت و موقعیت مکانی دیگر را نیز دارد و می تواند به عنوان دسترسی پیاده و رمپ دوچرخه با توجه به شرایط خاص هر منطقه بر آن مکان قرار گیرد. مسیر پل سبق تراز تراس های سنت جیمز جهت گیری شده است و محورهای این منطقه را برجسته تر نموده است. پل چشم اندازهای موجود رودخانه از جمله پارک سنت جیمز و باغ پیملیکو را افزایش داده و همچون مجموعه ای مختصر، چشم اندازهای بیشتری از باغ را به یک فضای عمومی تبدیل نموده است.

این طرح جهت رقابتی در سال 2015 توسط شرکت اُ اِم اِی، رم کولهاوس ارائه شده است.

5597636040520847391953201644147397

5597636040519702196641201650142197

Landing of pedestrian and cyclist ramps in the Nine Elms Riversi

Landing of pedestrian and cyclist ramps in the Pimlico Garden 02

Framing the City

5597636040529392948594201659142947

SECTION_LONGITUDINAL

SECTION_CROSS

5597636040530598446641201659148447

کلمات کلیدی

مطالب مرتبط