اکتبر 22, 2021

متریال های بومی در طراحی ورکشاپ اومبریا

متریال های بومی در طراحی ورکشاپ اومبریا

گروه هنری و معماری terraepaglia، با همکاری کمپانی building trust international، به مدت 12 روز در منطقه ی اومبریا، در ایتالیا، تحقیقاتی جهت طراحی ورکشاپ با استفاده از معماری، متریال و متد های بومی این ناحیه، انجام دادند. در این دوره آن ها با شیوه ی آجر سازی، سازه ی کاهگلی، گچ کاری های طبیعی و طراحی کفپوش های چوبی منطقه آشنا شدند و در طی هفته نیز فرم های متفاوتی با استفاده از این متریال های بومی ساختند. هدف این گروه از طراحی ورکشاپ معماری بومی، انتقال اهمیت وجودمعماری پایدار و متریال های بومی، به مردم و معماران، می باشد.

 

buildingtrustinternationaldesignboom03

 

buildingtrustinternationaldesignboom02

 

buildingtrustinternationaldesignboom05

 

buildingtrustinternationaldesignboom04

 

buildingtrustinternationaldesignboom07

 

img_5_1457346559_94f9911304449ddd380300986d523c5f

 

buildingtrustinternationaldesignboom06

 

buildingtrustinternationaldesignboom01

 

 

کلمات کلیدی

مطالب مرتبط