جولای 27, 2021

معماری و طراحی هزارتو

معماری و طراحی هزارتو

گروه معماری Gijs Van Vaerenbergh مِیز و هزار تویی بزرگ از جنس استیل به عنوان یک منومان شهری طراحی کردند. این سازه قرار است در مقابل ساختمان C-MINE Art Centre و به طول یک کیلومتر در شهر ژانک، بلژیک ساخته شود.

gijs-van-vaerenbergh-builds-sculptural-steel-labyrinth-at-former-coal-mine-designboom-01

 

gijs-van-vaerenbergh-experimental-labyrinth-c-mine-art-centre-designboom-01

 

gijs-van-vaerenbergh-builds-sculptural-steel-labyrinth-at-former-coal-mine-designboom-03

 

gijs-van-vaerenbergh-builds-sculptural-steel-labyrinth-at-former-coal-mine-designboom-02

 

gijs-van-vaerenbergh-experimental-labyrinth-c-mine-art-centre-designboom-02

 

gijs-van-vaerenbergh-experimental-labyrinth-c-mine-art-centre-designboom-03

 

gijs-van-vaerenbergh-experimental-labyrinth-c-mine-art-centre-designboom-04

 

gijs-van-vaerenbergh-experimental-labyrinth-c-mine-art-centre-designboom-06

 

gijs-van-vaerenbergh-experimental-labyrinth-c-mine-art-centre-designboom-08

 

gijs-van-vaerenbergh-experimental-labyrinth-c-mine-art-centre-designboom-05

 

gijs-van-vaerenbergh-builds-sculptural-steel-labyrinth-at-former-coal-mine-designboom-05

 

gijs-van-vaerenbergh-experimental-labyrinth-c-mine-art-centre-designboom-51

 

gijs-van-vaerenbergh-experimental-labyrinth-c-mine-art-centre-designboom-53

 

 

کلمات کلیدی

مطالب مرتبط