سپتامبر 24, 2021

موزه MOBE

موزه MOBE

معمار : FXFOWLE Architects

پروژه منطقه مالی و تجاری پادشاه عبداله (KAFD) یک مکان 55 میلیون فوت مربعی در فضای شهری می باشد. در بین ساختمان های عمومی در حال ساخت آن، پروژه موزه (MOBE) یکی از آنها می باشد که نقش مسائل اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی را توسعه پادشاهی عربستان سعودی و مناطق بزرگتر بیان می کند. این موزه نمایشگاه آثار مربوط به تاریخ هنر و معماری در شبه جزیره عربستان و همچنین سند روند تفکر پایدار و نقش آنها در آینده محیط ساخته شده خواهد بود. این موزه فرهنگ سنتی خصوصی عربستان را به نمایش در خواهد آورد و ساختمانی برای ساکنین و بازدیدکنندگان فراهم خواهد آورد. در این پروژه از سیستم های صرفه جویی در مصرف انرژی مثل روشنای با سیستم LED، سیستم روشنایی اتوماتیک، دستگاههای مکانیکی ایجاد سایه، سیستم جمع آوری آب باران و تصفیه آن و … استفاده شده است.

منبع: architects.ir

کلمات کلیدی

مطالب مرتبط