اکتبر 22, 2021

نمایش سه فیلم‌ درباره زاها حدید

نمایش سه فیلم‌ درباره زاها حدید

برنامه نمایش فیلم «خانه فیلم معمار»
نمایش سه فیلم‌ درباره زاها حدید

| فی‌نو؛ ساختمان به مثابه منظر
| راز نهان؛ کازیمیر مالویچ از چشم زاها حدید
| معماران زاها حدید

سخنرانان: بیژن شافعی، کاوه بذرافکن

پنج‌شنبه 30 اردیبهشت 1395، خانه هنرمندان ایران

کلمات کلیدی

مطالب مرتبط