اکتبر 22, 2021

ویلای Bail Hill Architect

طرح این ویلای زیبا برای یک مشتری خصوصی پایه ریزی شده و مبتنی بر سایت های معماری بایل هیل (Bali Hill Architect) در سنگاپور واقع شده است و معمولاً با یک برنامه ریزی جامع و حداقل دخالت در محیط، و چشم انداز برنامه ریزی می شود. سایت این ویلا در یک شیب تند، مشرف به دره واقع شده است و در برنامه ریزی و تکوین معماری سبز با محیط اطراف خود ادغام شده است. با توجه به اکوسیستم، شرایط گیاهی و جانوری و توپوگرافی، ساختار و متریال کلی این ویلا از ترکیب چوب و سنگ بهره جسته است. کنسولی که در قسمت نشیمن و پذیرایی این طرح ایجاد شده، از بهترین و زیباترین حسن های طراحی این ویلا به شمار می رود که توانسته با خلق یک چشم انداز جذاب، کمترین تخریب را در محیط پیرامون خود به وجود آورد. تداخل محیط سبز با کلیت بنا، به ایجاد یک شرایط هارمونیک و بیونیک در فضای داخلی ویلا شده، به طوری که توانسته باد مناسب از سمت شرق به غرب خود را در داخل محیط به کار گیرد تا انرژی کمتری صرف خنک کردن این محیط در هوای گرم باشد. شرایطی که اکثر روزهای سال در این منطقه حاکم می باشد.

منبع: arel.ir

کلمات کلیدی

مطالب مرتبط