ژوئن 12, 2021

کلیسای Immanuel

معمار : Sauerbruch Hutton
مکان : Cologne, Germany
فضا : 880m2
سال : 2013

کلیسای جدید Immanuel در شهر کلوگن در وسط یک باغ قدیمی قرار دارد. این باغ به عنوان عضو مرکزی کلیسا می باشد که در آن برج ناقوس، کلیسا و یک عبادتگاه کوچک خصوصی برای دعا و عبادت وجود دارد. بازدید کنندگان از طریق یک ورودی مستطیل شکل وارد سالن انتظار می شوند که از آنجا توسط دو بال وارد بخش مرکزی کلیسا می شوند، چیزی که بخش کلاسیک یک کلیسای محله کوچک و مدرن را توجیه می کند. این کلیسا دارای یک نمازخانه ساده و کوچک می باشد. برج ناقوس کلیسا، کلیسا و نمازخانه همگی با تخته چوب های مورب  مزین شده اند. به طور کلی این کلیسا در عین سادگی دارای ساخت و ساز و مصالح ساده نیز می باشد.

منبع: architects.ir

کلمات کلیدی

مطالب مرتبط